Η Bonfiglioli SA Hellas, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, αποδίδει τη μέγιστη δυνατή προσοχή στην ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σε αυτό το λογισμικό.

ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ

 • Μπορούμε να συλλέξουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν:
  Στοιχεία ελέγχου – πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρήση του λογισμικού – πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογισμικού, το άνοιγμα και την προώθηση των επικοινωνιών μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Διαχείριση της λειτουργίας του Λογισμικού για τη χρήση των λειτουργιών του
 • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε aftersales υποστήριξη, για να λάβετε πληροφορίες
  σχετικά με τα προϊόντα μας, για να προβάλετε και να κατεβάσετε τα τεχνικά δελτία δεδομένων σχετικά
  με τα προϊόντα μας
 • Εάν απαντήσετε στις marketing ενέργειές μας.
  Εάν παράσχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό κάποιου άλλου, πρέπει να βεβαιωθείτε εκ των
  προτέρων ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν διαβάσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Σας
  παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα, ενημερώνοντάς μας
  για οποιαδήποτε αλλαγή.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να νομιμοποιείται από μία από τις έννομες απαιτήσεις που καθορίζονται στους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα επικοινωνίας και χρήσης λογισμικού σας για να σας επιτρέψει να εισέλθετε στον Προσωπικό σας Χώρο και να κατεβάσετε έγγραφα σχετικά με τις υπηρεσίες που αγοράζετε από τον Προσωπικό σας Χώρο, να ζητήσετε after-sales υποστήριξη και να κατεβάσετε τεχνικά δελτία δεδομένων σχετικά με τα προϊόντα μας. Απαίτηση επεξεργασίας: συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Η παροχή δεδομένων είναι υποχρεωτική για να απαντήσουμε στο αίτημά σας· διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΕΝΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα επικοινωνίας σας για να εκπληρώσει μια νομική υποχρέωση και/ή να
υπερασπιστεί τα δικαιώματά της ενώπιον του νόμου. Απαίτηση επεξεργασίας: νομικές υποχρεώσεις
που η Εταιρεία οφείλει να τηρήσει.

MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί τα Δεδομένα επικοινωνίας σας για σκοπούς marketing και διαφημιστικής επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωσή σας για προωθητικές ενέργειες πωλήσεων, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, την πρόσκλησή σας σε εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένα μέσα επικοινωνίας (e-mail) και παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις με χειριστές) όπου μας δίνετε συγκεκριμένη συγκατάθεση για να το πράξουμε και εντός των ορίων που περιγράφονται στο σχετικό έντυπο. Βάση επεξεργασίας: συγκατάθεση, η μη παροχή της οποίας δεν επηρεάζει τις συμβατικές σχέσεις. Η συγκατάθεση δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε με αποστολή e-mail στο info@ bonfiglioli.gr

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέτρων ασφαλείας για να βελτιώσει την προστασία και να διατηρήσει την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την προσβασιμότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας (ή σε ασφαλή αντίγραφα σε χαρτί) ή σε αυτούς των προμηθευτών μας ή των εμπορικών μας συνεργατών, και είναι προσβάσιμα και χρησιμοποιήσιμα με βάση τα πρότυπά μας και τις πολιτικές ασφαλείας μας (ή ισοδύναμο πρότυπο για τους προμηθευτές ή τους εμπορικούς μας συνεργάτες).

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για το χρόνο που είναι απαραίτητος για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο συνδεδεμένο λόγο. Έτσι, εάν τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται για δύο διαφορετικούς σκοπούς, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά έως ότου οι σκοποί για τον μακροπρόθεσμο χρόνο παύσουν. Ωστόσο, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο η αποθήκευση δεν είναι πλέον απαραίτητη. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους που χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουν για σημαντικούς σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα ή για τα οποία δεν υπάρχει νομική απαίτηση τήρησής τους, καθίστανται ανεπίστρεπτα ανώνυμα (και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να αποθηκευτούν) ή καταστρέφονται με ασφάλεια. Παρακάτω θα βρείτε τους χρόνους αποθήκευσης δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω:
Συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις:

 • Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για την εκπλήρωση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης μπορούν
  να αποθηκευτούν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από 10 χρόνια μετά τη λήξη της, για τον έλεγχο τυχόν εκκρεμών
  θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών εγγράφων (π.χ. τιμολόγια).
  Διαχείριση λειτουργίας και σκοποί άμεσα συνδεδεμένοι με αυτήν για πρόσβαση στο λογισμικό:
 • Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για αυτόν τον σκοπό μπορούν να αποθηκευτούν για όλη τη διάρκεια
  της σύμβασης.
 • Σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από 10 χρόνια μετά τη λήξη της.
  Για διαφορές:
 • Σε περίπτωση που χρειαστεί να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας ή να ασκήσουμε αγωγή ή ακόμα και να
  υποβάλλουμε αξιώσεις εναντίον σας ή τρίτων, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα
  που θεωρούμε ότι θα είναι εύλογα απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς για το διάστημα κατά το οποίο
  μπορεί να ασκηθεί η εν λόγω αξίωση.

Marketing:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται για σκοπούς marketing δύναται να τηρούνται για 24
  μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε την τελευταία συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό
  (με εξαίρεση την περίπτωση που αντιτίθεστε στη λήψη περαιτέρω επικοινωνιών).

Με ποιους μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και
εξωτερικούς προμηθευτές, οι οποίοι έχουν οριστεί, εάν είναι απαραίτητο, ως εκτελούντες την
επεξεργασία, παρέχοντας υποστήριξη στην παροχή υπηρεσιών.

Για να δείτε τη λίστα των εκτελούντων την επεξεργασία και των λοιπών φορέων στους οποίους
κοινοποιούμε δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: [αφαιρέθηκε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου].

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας ως υπεύθυνου επεξεργασίας είναι:
BEST HELLAS SA
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 48 Α, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: (+30) 2310 796 001

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@bonfiglioli.gr.

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας και το δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Εποπτείας:

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:
Να σας δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Να σας δώσουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας δώσατε (πορτοφορότητα).
Να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας.
Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας και το δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Εποπτείας:
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:
Να σας δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Να σας δώσουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας δώσατε (φορητότητα).
Να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας.
Να διαγράψουμε τυχόν δεδομένα για τα οποία δεν έχουμε πλέον νόμιμο λόγο επεξεργασίας.
Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.
Να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, τυποποιημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, οι οποίες προβλέπονται
από τον νόμο για την προστασία των δεδομένων.\

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας:
Τηλεφωνικά: +30 2310 796 001
Μέσω email: info@bonfiglioli.gr
Ταχυδρομικά: BEST HELLAS SA, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 48 Α, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Στοιχεία επικοινωνίας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
Τηλ: +30 210 6978600
Website: www.dpa.gr

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την πολιτική απορρήτου μας.