Οι αντλίες είναι συνήθως ταχείες εφαρμογές που απαιτούν βασικούς αλλά αποτελεσματικούς μειωτήρες που χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών. Οι εργασιακοί τους κύκλοι είναι σπάνια μεγάλοι, αλλά οι αντλίες πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθούν αποδοτική λειτουργία όταν χρειαστεί.